PENGUMUMAN

HARAP MAAF.. LAMAN INI SEDANG DIUBAISUAI..

Saturday, March 14, 2009

4 istilah dalam Al-Quran

Petikan dari buku yang berjudul Empat Kalimah Dalam Al-Quran yang ditulis oleh Abul A'la Al-Maududi.

Dalam buku ini, 4 istilah atau kalimah utama telah disebut. Istilah-istilah itu ialah Al-Ilah, al-Rabb, Al-`Ibadah dan Ad-Deen. Perkataan tersebut adalah istilah pokok dalam Al-Quran dan merupakan titik-tolak dan tujuan sekaligus. Maka titik-tolak atau dasar dan tujuan Al-Quran yang utama itu ialah:-

1. Bahawasanya Allah SWT adalah satu-satunya Illah (yakni Tuhan Yang Maha Esa)
2. Bahawasanya Allah SWT adalah satu-satunya Rabbul Al-Amin (yakni Pemilik dan Penguasa utaman seluruh alam semesta dan segenap Penghuninya. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan.
3. Bahawasanya segala kegiatan dan ketaatan sayugianya diperuntukan Allah (yakni disesuaikan dengan ketentuanNya)
4. Dan hanyalah Allah semata yang membuat Deen (agama/ tatacara hidup)

Jelaslah sudah bahawa barangsiapa ingin memperdalamkan ilmunya (pengetahuan dan fahaman) tentang isi Al-Quran itu hendaklah terlebih dahulu faham benar erti dan maksud keempat istilah tersebut. Dan sesiapa belum faham akan definasi Al-Ilah, Al-rabb, Al-`Ibadah dan Ad-deen iyu, maka dia akan menganggapkan Al-Quran sebagai buku cerita dari manusia zaman dahulu. Kerananya, sulit baginya untuk melaksanakan Deen-ul-Lah (Deen Allah) itu. Mustahil baginya untuk menjunjung tiggi akan Kalimatullah. Ini semua disebabkan kerapuhan Aqidah dan Imannya. Akan tetapi, kerana kaburan pandangannya tentang tauhid, maka tanpa disedar dia memperbanyakkan tuhan, Illah dan Rabb dalam kelakuannya sehari demi sehari. Ia akan terumbang-ambing oleh situasi dan terkendalikan oleh hawa-nafsu dan emosi, serakah, dengki dan sebagainya. Tanpa sedar, bahwa dia telah melanggar batas-batas tauhid dan terjerumus ke dalam jurang kemusyrikan. Dan alangkah amarahnya apabila anda menegurnya dia telah keluar dari Islam. Keluar dari Deen-ul-Lah atau Kalimatullah kerana telah mempersekutukan Allah dalam Uluhiyah dan RabubiyahNya. Semua itu disebabkan oleh kekaburannya dalam memahami erti atau maksud dari kata Illah dan Rabb.


...Itulah sedikit petikan yang perlukan kita ketahui. Hendak lebih lanjut, bacalah buku ini. Mungkin anda akan memahaminya...

No comments: