PENGUMUMAN

HARAP MAAF.. LAMAN INI SEDANG DIUBAISUAI..

Sunday, June 14, 2009

Wasiat Rasulullah kepada Saidina `Ali RA


PERTAMA
→Hai Ali ! Bagi orang yang celaka tiga alamatnya ; makanan yang haram, menjauhkan orang alim, dan menjauhkan petunjuk yang benar.

KEDUA
→Hai Ali ! Bagi orang yang rosak akalnya tiga tandanya ; meringan-ringankan yang fardhu Allah, banyak berkata-kata dalam berzikir Allah, dan mencela kepada Allah.

KETIGA
→Hai Ali ! Bagi orang yang rosak akalnya tiga alamatnya ; menyempurnakan rukuknya dan sujudnya apabila solah berserta manusia, dikurangi apabila solah sendirian, dan cergas terhadap Allah di tempat orang ramai.

KEEMPAT
→Hai Ali ! Bagi orang munafik tiga tandanya ; apabila bercakap ia berbohong, apabila berjanji tidak ditetapinya, apbila diamanahkan ia berkhianat, tidak bermanfaat kepadanya pengajaran dan peringatan yang diberikan.

KELIMA
→Hai Ali ! Bagi orang kafir tiga alamatnya ; ragu pada zat Allah, benci terhadap hamba Allah yang beribadah kepada Allah, dan lalai daripada taat kepada Allah.

KEENAM
→Hai Ali ! Bagi orang bertaubat tiga alamatnya ; menjauhkan yang haram, gemar menuntut ilmu agama, tidak akan kembali berbuat dosa.

No comments: